VN Business Forums - All within your reach

Ký hiệu chữ bằng số

[Sưu tầm]Thông thường , ta hay dùng chữ để viết thành văn bãn, hay bày tỏ điều gì đó với ai đó, nhưng có một số chuyện riêng , ta không thể nào nói đươc nên lời, ta có thể dùng ký tự số để diễn tả bằng chữ nỗi niềm, tâm sự của mình, hoặc những chuyện riêng tư, bí mật ^^.Sau đây là 22 bảng chữ cái , có một số chử do mình soạn ^^,đơn giản là chỉ cần ghép các số thành chữ thôi.
A=4
B=13
C=6
D=10
G=9
I=1
H=76
K=14
L=1 (cái này chữ L thì là số 1 nhưng có gạch dưới)
M=111
N=11
P=1o(số o dc viết bé hơn số 1 nhé)
O=0
V=dấu căn bậc 2 ^^
R=12
S=5
E=3
Q=62
T=7
U=21 =>Ư=22
Y=29
X=96


Nào hãy cũng viết gì đó cho mọi người đoán xem! ^^
Reply
(13/06/2012, 04:57 PM)phuthuynho Wrote: [Sưu tầm]Thông thường , ta hay dùng chữ để viết thành văn bãn, hay bày tỏ điều gì đó với ai đó, nhưng có một số chuyện riêng , ta không thể nào nói đươc nên lời, ta có thể dùng ký tự số để diễn tả bằng chữ nỗi niềm, tâm sự của mình, hoặc những chuyện riêng tư, bí mật ^^.Sau đây là 22 bảng chữ cái , có một số chử do mình soạn ^^,đơn giản là chỉ cần ghép các số thành chữ thôi.
A=4
B=13
C=6
D=10
G=9
I=1
H=76
K=14
L=1 (cái này chữ L thì là số 1 nhưng có gạch dưới)
M=111
N=11
P=1o(số o dc viết bé hơn số 1 nhé)
O=0
V=dấu căn bậc 2 ^^
R=12
S=5
E=3
Q=62
T=7
U=21 =>Ư=22
Y=29
X=96


Nào hãy cũng viết gì đó cho mọi người đoán xem! ^^

119111
Muốn thắng trong điền kinh thì tốt nhất là

vừa chạy vừa ....rải đinh..
.[Image: 123456.jpg]
Reply
119111 là NGM, đâu có nghĩa đâu bạn?????

3111 7761676 41176 lè lưỡi
Reply
Có thằng bạn cùng lớp nó ghi cho mình cái hàng số này nhưng seach nhiều wed mà tìm k ra , Nên h mọi ng giải nghĩa zùm nhá .... K biết nó có nói ghét gì mình không .....
9-12+11+5-25+15+21
nó còn gợi ý là 13 +5 + 15
Reply